top of page

AKIL VE ZEKA OYUNLARI

Okul öncesi

çocuklar  için

özel eğitim

çalışmaları

Dahi beyinler de oyuntemelli gelişim
Dahi beyinlerde kişiye özel eğitim
Dahi beyinler oyun temelli eğitim
Dahi beyinler hafıza gelişimi
Dahi beyinler de oyuntemelli gelişim
Dahi beyinler dikkat konsantrasyon
Dahi beyinler analiz yapma eğitimi
Dahi beyinler de oyuntemelli gelişim
Dahi beyinler zihinsel gelişim
Dahi beyinler de oyuntemelli gelişim

Çalışma Programın Hedefleri:

 

 • Çocukların zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi sağlamak.

 • Çocukların problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesini sağlamak.

 • Çocukların problemleri çözerken hızlı ve doğru karar vermesini sağlamak.

 • Çocukların sistematik düşünme yapısı geliştirmesini sağlamak.

 • Çocukların problemleri ezberci zihniyetle çözmek yerine farklı boyutlarda analiz yaparak, yaratıcı fikirlerle çözüme ulaşmasını sağlamak.

 • Çocuklara olayları zihinde canlandırma becerisi kazandırmak.

 • Çocuklara öngörme becerisi kazandırarak, bir sonraki adımla ilgili tahmin yürütüp, davranış veya hamleleri sonraki adımlara göre hesaplamasını sağlar. Bir sonraki adımı öngörmenin sonraki aşaması, birden fazla adımı öngörebilmektir

 • Çocukların görsel ve uzamsal algı becerilerini geliştirmek. Objeleri hafızalarında iki ve üç boyutlu canlandırarak hesaplamasını yapmasını sağlamak. Zeka oyunları bize, gördüklerimizi algılamamızın her zaman sandığımız kadar basit olmadığını göstermektedir.

 • Çocuklara problemleri Analiz etme becerisi kazandırmak. 
  Mantıklı düşünme ve problem çözmeye dayanan zeka oyunlarında, en önemli meselelerden bir tanesi, problemin algılanmasıdır. Analiz etme becerisi kazanan kişilerde problemler öncelikle farklı açılardan değerlendirilir ve parçalara ayrılarak incelenir. Probleme farklı açılardan bakıldığında, farklı bakış açılarının oluştuğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

 • Çocuklara Stratejik düşünme becerisi kazandırmak.
  Belirlenen hedeflere ulaşmak için bir planlama yapıp, oyun stratejisi geliştirmeyi kapsar. Duruma ve oluşan konumlara göre strateji değiştirme, hızlı ve esnek karar vermeyi kapsar. 

 • Konsantrasyonu arttırıcı çalışmalarla çocukların olaylara daha iyi odaklanmasını, dikkatlerini yoğun şekilde toplayabilme yeteneklerinin gelişmesini sağlamak. 

   

Programın Çocuklara Katkısı:

 

 • Amerika Berkeley Üniversitesi ve Türkiye Selçuk Üniversitesi’nin araştırması, zeka oyunlarının çocukların IQ seviyesini arttırdığını çocuklar üzerinde yapılan testler sonucunda kanıtlanmıştır.

 • Dünya'nın değişik ülkelerinde eğitim bilimciler tarafından yapılan çalışmalarda sistemli şekilde her hafta bir veya iki saatlik zeka oyunu oynayan çocukların IQ’larının ortalama 13-15 puan arttığını test sonuçlarında tespit edilmiştir. 

 • Araştırmalar beyin nöroplastik yapıda ve sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.

 • Beynin düşünme ve karar almadan sorumlu bölgesi olan frontal lob, gelişimini 23 yaşında tamamlar. Bu yaşa kadar çalıştırılmayan bölgelere ait hücreler ölür. Bu yüzden bilişsel becerilerin oluşmasında erken yaşlar önemlidir. 4-12 yaş aralığında elde edilen kazanımlar ise kalıcı olur.

 • Zihinsel yetenekleri geliştirmenin en etkili yolu ise oyunla destekli öğrenme yöntemidir.

Programın Kazanımları

 

 • Eğlenerek öğrenme

 • Temel kavramları öğrenme

 • Problem çözmeyi öğrenme

 • Akıl yürütme becerisinin gelişmesi

 • Stratejik düşünmeyi öğrenme

 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilme

 • Motor becerilerin gelişmesi

 • Kuralları anlayıp, onlara uymayı öğrenme

 • Planlı hareket etme yetisi kazanma

 • Kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenme

 • Merak duygusunun gelişmesi

 • Kendini ve yeteneklerini tanıma

 • Odaklanma alışkanlığı kazanma

 • Sorunlarla başa çıkmayı, pes etmemeyi öğrenme

 • İletişim becerisi

 • Sosyalleşme becerisi

   

 “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, öğrenirken zekaları gelişir.

bottom of page