top of page

Bilsem, 

BİLİM VE SANAT EĞİTİM MERKEZLERİnin kısaltılmış ismidir.

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan  özel eğitim kurumlarıdır. Yapılan sınavlar ile çocuklar genel zihinsel yetenek, müzik yeteneği ve resim yeteneği olarak üç farklı şekilde destek eğitimleri alabilmektedirler.

 

Öğrenciler bir veya iki farklı kategori de ayrı ayrı başvurabilirler. Başvurular sadece okul öğretmenleri tarafından yapılabilmektedir.

 

Özel yetenekli çocukların kendi sahip oldukları potansiyellerini anlamaları dışında kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmelerini sağlayacak eğitimler almasını sağlamak hedefler içindedir. Türkiye geneli her il merkezinde bir BİLSEM eğitim merkezi olmakla birlikte büyük şehirlerde nüfus yoğunluğuna göre birden fazla da olmaktadır.

İstanbul'da eğitim veren Bilsem merkezlerine yenileri eklenmiş durumda. İkamet adresine yakın Bilsem merkezlerini öğrenmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirsiniz. 

Dikkatinize

Dahi beyinler yetenek gelişim programı kapsamında yapılan eğitimlerde sunulan sözel yetenek, sayısal yetenek, şekilsel yetenek ve genel yetenek çalışmaları, genel kapsamlı bir çok zeka uygulamalarında (örnek: WISC-R testleri, üstün zeka tanılama testleri gibi) ve Bilsem gibi kurumların sınavlarında çıkmaktadır.

BİLSEM İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Bilsem, Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen takvime ve şartlara göre yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda daha üst sınıfların yer aldığı sınav yaşı son yıllarda oldukça aşağı yaşlara çekilmiştir. Sınavlar için bireysel başvuru yapılamamaktadır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş ve kayıtlarının e okul sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Bilsem merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme işlemi, 1. Sınıf ve sonrası seviyesinde yapılmaktadır. Bu sınavlara katılacak öğrenciler kendilerine bildirilen oturuma ilgili tarih ve saatte katılmalıdır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülmektedir

Aday gösterilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından M.E.B. tarafından verilen tarihlerde gözlem formları doldurularak kayıtlar yapılmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Sınavları ücretli olup, sınava girecek öğrencilerin velileri tarafından belirlene sınav uygulama ücreti kayıt öncesinde verilecek hesaba yatırılmalıdır. Uygulama  ücreti  yatırıldıktan  sonra  gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır. 

Bu sınıflar düzeyinde sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen ve belirtilen banka hesaplarına ücretlerini yatıran öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim, müzik, genel yetenek) gözlem formları, aynı tarihler arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulacak. Merkezi sınava gireceklerin listesi ilan edilen tarihlerde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

bilsem takvimi 2023-2024.jpg

BİLSEM İÇİN ÖĞRENCİLERİN  ADAY GÖSTERİLMESİ

1. Sınıf ve sonrası ilkokula devam eden öğrenciler arasından genel zihinsel, müzik ve resim yetenekleri alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilebilmektedir.

Gözlem formları e-okul üzerinden doldurulacak

Her eğitim öğretim yılında ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfa devam edip resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle BİLSEM'e öğrenci seçim süreci başlayacak.

Birinci ve ikinci sınıf düzeyinde sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek) gözlem formları, Kasım günleri arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulacak. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

1. Sınıf ve sonrası ilkokula devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden grup tarama sınavına girecek olanların listesi ilan edilen tarihlerde http://www.meb.gov.tr internet  adresinden duyurulmaktadır.  

DİKKAT!

Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmamaktadır.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle, öğrenciler elektronik ortamda tablet uygulaması ile sınava girmektedirler. Tablet  bilgisayar  grup  tarama  uygulamasına  ilkokul sınıfları  düzeyinde,  sınıf  öğretmenleri  tarafından  yetenek  alanlarına  göre  aday  gösterilen  öğrenciler  girebilmektedir.  

ÖNEMLİ:    Bilim  ve  sanat  merkezleri  için  genel  zihinsel,  resim  ve  müzik  yetenek  alanlarından  aday  gösterilen  öğrencilerin  tamamı  grup  tarama  uygulamasına girecektir. 

Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye  alınmazlar.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇERKEN TABLETLE SINAV YAPACAK

Bilim ve sanat merkezlerine her eğitim öğretim yılında öğrenci seçim süreci, 1,2,3. Sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecek.

Tablet  bilgisayar  grup  tarama  uygulamasına  ilkokul sınıfları  düzeyinde,  sınıf  öğretmenleri  tarafından  yetenek  alanlarına  göre  aday  gösterilen  öğrenciler  girebilecektir.  

KADEMELERE GÖRE SÜREÇ FARKLI İŞLEYECEK

İl tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen tarihler arasında öğrencilerin sınava girecekleri yer, tarih ve saat ile ilgili bilgiler düzenlenerek devam ettikleri örgün eğitim kurumunca velilerine duyurulacak.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri  e‐okul  sistemi  üzerinden  yayımlanacaktır.  Belgeler öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.  

Tablet  bilgisayarla  yapılacak  grup  tarama  uygulaması  81  ilimizde,  il  tanılama  sınav  komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde belirlenen Ocak ayı sonrası tarihler kapsamında yapılacaktır. 

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup  tarama  uygulama  sonuçları  ilan edilecek tarihlerde öğrenci  kimlik  numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir. 

Grup  tarama  uygulama  sonuçları  açıklandıktan  sonra  Genel  Müdürlük  tarafından  yetenek  alanlarına  göre  belirlenen  puan  barajını  geçen  öğrenciler  yine  yetenek  alanlarına  (genel  zihinsel,  resim,  müzik)  göre  bireysel  değerlendirmeye  alınacaktır.  Bireysel  değerlendirmeye  hak  kazanan  öğrencilere  il  tanılama  sınav  komisyonu  tarafından  MEBBİS/BİLSEM  İşlemleri  Modülü  üzerinden  yer,  tarih  ve  saat  bilgileri  belirtilerek randevu verilecektir.   

Genel  zihinsel  yetenek  alanında  bireysel  değerlendirmeye  hak  kazanan  öğrencilerin randevu bilgileri e‐okul sisteminde  yayımlanacak ve  öğrenci velisine  okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.   

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmeler belirlenen tarihlerde başlayıp yaz ayları ortasına kadar sürmektedir.  Yaz ayları sonuna kadar tamamlanacak şekilde planlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

https://www.meb.gov.tr/bilsem-ogrenci-tanilama-ve-yerlestirme-kilavuzu-yayimlandi/haber/32075/tr?fbclid=IwAR0poXvJ0v9AFBFSBoJhvOXoQUDjFW8p9gNZOuo2rWfJ0ezaTe0znbVrlAA

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı

bottom of page