top of page

SÖZEL BECERİLERİN GELİŞİMİ !?

Okul çağında bir çok çocukta sözel beceriler, sayısal becerilerin gerisinde kalmaktadır. İhmal edilen bu sözel yetenek okul hayatında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu becerisi gelişmemiş bir çok çocuk eğitimde zorlanmaktadır.

Dahi beyinler sözel becerileri geliştirme programı ile 

çocuklara uyguladığımız özel destekleyici çalışmalar sonucunda, çocukların ihmal edilen sözel becerileri de gelişiyor.

Çocukların sözel gelişimleri hayat başarıları için oldukça önemlidir. Çocuklar için hazırladığımız oyun temelli eğitimlerin sonucunda elde edilecek kazanımlar: 

- Düşünme becerilerini geliştirirken, sözel becerilerini arttıracaklar,

- Okuma ve okuduğunu anlamaya fayda sağlayacak,

- Yorumlama becerisini arttıracak,

- Farklı bakış açıları ile problem çözme becerisi oluşacak 

- Beklemeyi, sabretmeyi öğrenmelerine katkı sağlayacak, 
- Endişelerini, kaygılarını nasıl ifade edeceklerini, kendilerini nasıl rahatlatacaklarını öğrenecekler, 

- Dinleme becerisi artacak, işitsel algısı kuvvetlenecek,
- Görsel dikkatlerini güçlendirecekler,

- Ders çalışmalarındaki başarısını artıracak,

- Hafızaları güçlenirken, hızlı ve doğru karar verme becerilerini de geliştirecekler.

Özel teknik ve metodlarla tüm çocukların dikkat ve düşünme becerilerinin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar değişik yollardan, farklı boyutlarda ve çok yönlü düşünmeyi öğreniyorlar. Bu çalışmalar sonucunda çocukların ihmal edilen sözel becerileri de gelişiyor.

bottom of page