top of page

Düşünmek! 

Çoğumuzun en zor yapabildiği şeylerin başında gelir. Sizleri duyar gibiyiz. Düşünmeden hiç bir şey olmuyor. Evet doğru  düşünmeden hiç bir eylem doğru olmuyor. Ama insanların çoğu düşünüyormuş gibi yapıyor, esasen düşünmeden eyleme geçiyor veya anlık kararlarla eylemleri gerçekleştiriyorlar. 

Düşünmek, insan beyninin bir eylemidir. Beyniniz iki veya daha fazla kavramlar arasında ilişki kurduğu an da düşünme eylemini gerçekleştirebilir.

Doğru düşünebilmek için insanların bir çok kavramı doğru şekilde öğrenmesi gerekmektedir. Kavramları öğrenmek yeterli değildir. Önemli olan kavramlar arasındaki ilişkileri doğru ve hızlı şekilde kurabilmektir. 

Dahi beyinler zeka ve yetenek geliştirme merkezimizdeki eğitimler tüm çocukların zeka ve yeteneklerini keşfetmesini sağlamakla birlikte onları geliştirmektedir. Zekasını doğru şekilde kullanamayan çocukların çoğu kendi potensiyellerini kullanmadığı için akademik hayatta hak ettiklerinden daha azı ile yetinmek zorunda kalmaktadırlar.

Çocuklar, sunulan "DÜŞÜNCE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME" destek eğitim ile zihinsel yeteneklerini geliştirecek, geliştirirken de hızlandıracaktır. Çocukların yaşına ve karakter yapısına uygun eğitimlerle, çocukların hızlı ve farklı boyutlarda düşünme becerisi kazanması hedeflenmektedir.

 

Okul öncesinden itibaren alınması gereken bu eğitim, genellikle velilerce ihmal edilmektedir. Doğru düşünme becerisi kazanamayan çocuklar, yaşam boyunca her alanda sıkıntı yaşayacaktır.   

Düşünme Becerilerini Geliştirmek ne işe yarar ?

Sistemli ve doğru şekillerde çalışmayla beyinde meydana gelecek yapısal değişiklikler sonucunda çocuklarınızın zihinsel ve düşünme becerileri gelişebilir, hızlanabilir.

Gelişen zihinsel beceriler sayesinde çocukların IQ ve EQ skorları da önemli oranda değişebilir, artabilir. 

Bazı insanlar için düşünmek, hayattaki en zor şeydir.

- Martin Luther

DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİNİN

BAŞLICA FAYDALARI:

 

* Öğrenme sistemini aktif şekilde çalıştırıp ders başarısını da arttırmaya yardımcı olur,

* Dikkat becerilerinde artış olur, ders ve akademik alandaki dikkat hataları azalır,

* Çalışmaya ve öğrenmeye karşı istek artar,

* Okuldaki performansı yükselir,

* Görsel alana girenleri fark eder ve ayırt edebilir.

* Detaylara daha fazla önem verir,

* Masa başı ders çalışmalarındaki başarısı artar,

* Dinleme becerisi artar, işitsel algıda kuvvetlenme olur,

* Planlama ve sıralama becerilerinde artış olur,

* Karşısına çıkan problemlerde çözüm yollarını bulmada fayda sağlar,

*Okuma ve okuduğunu anlamaya fayda sağlar, 

* Düşünme becerilerini destekler, yorumlama becerisini geliştirir,

* Esnek düşünebilmeye yardımcı olur,

* Kısa süreli bellek, uzun süreli bellek gelişimine fayda sağlar,

* Matematik becerisine katkı sağlar,

* Soyutlama becerisine fayda sağlar,

* Sözel becerileri artırır,

* Unutkanlığı azaltır, hafızayı güçlendirir,

* Kavrama süratini geliştirir,

* Farklı açılardan öğrenme becerisini destekler,

* Akademik özgüveni artırır.

* Sürekleyici etkinliklerle başarılı olma duygusunu pekiştirir.

bottom of page