top of page

BİLSEM NEDİR?


Bilsem, BİLİM VE SANAT EĞİTİM MERKEZLERİnin kısaltılmış ismidir.

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Yapılan sınavlar ile çocuklar genel zihinsel yetenek, müzik yeteneği ve resim yeteneği olarak üç farklı şekilde destek eğitimleri alabilmektedirler. Öğrenciler bir veya iki farklı kategori de ayrı ayrı başvurabilirler. Başvurular sadece okul öğretmenleri tarafından yapılabilmektedir.

Özel yetenekli çocukların kendi sahip oldukları potansiyellerini anlamaları dışında kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmelerini sağlayacak eğitimler almasını sağlamak hedefler içindedir. Türkiye geneli her il merkezinde bir BİLSEM eğitim merkezi olmakla birlikte büyük şehirlerde nüfus yoğunluğuna göre birden fazla da olmaktadır. İstanbul genelinde toplamda üç adet BİLSEM bulunmaktadır. Bunlar Ataşehir, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerindedir.

BİLSEM İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Bilsem, Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen takvime ve şartlara göre yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda daha üst sınıfların yer aldığı sınav yaşı 2016-2017 eğitim yılı için oldukça aşağı yaşlara çekilmiştir. Sınavlar için bireysel başvuru yapılamamaktadır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş ve kayıtlarının e okul sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

2016-2017 eğitim yılında Bilsem merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıflar seviyesinde tablet bilgisayarlarla dijital olarak yapılacaktır. Bu sınavlara katılacak öğrenciler kendilerine bildirilen oturuma ilgili tarih ve saatte katılmalıdır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülmektedir.

BİLSEM İÇİN ÖĞRENCİLERİN ADAY GÖSTERİLMESİ

2016-2017 eğitim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam eden öğrenciler arasından genel zihinsel, müzik ve resim yetenekleri alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilebilmektedir.

DİKKAT!

Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmamaktadır.

2016-2017 eğitim yılı için 1, 2 ve 3. Sınıf öğretmenleri aday gösterilen öğrencilerin yetenek alanlarına göre gözlem formlarını 14 Kasım - 09 Aralık 2016 tarihleri arasında e okul sistemi üzerinden doldurmalıdır. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanında aday gösterilebilir. Öğrenci bir önceki eğitim yılında bir yetenek alanından Bilsem'e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilir.

Aday öğrencinin gözlem formu doldurularak kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında raporlama butonundan öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanları ile ilgili iki çıktı alınarak aday gösteren öğretmen ve okul idarecisi tarafından imzalanacaktır. Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim edecek, bir örneğini de okulda muhafaza edecektir.

ADAY GÖSTERİLME SONRASINDA UYGULAMA SÜRECİ

Kayıtları yapılan öğrencilerin tümü grup tarama uygulamasına girmek zorundadır. Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmamaktadır. Grup tarama uygulamasına girecek olan öğrencilere randevuları il tanıma sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında hafta sonları 4 oturum olarak planlanacaktır. Öğrenci velileri kendilerine uygun bir zaman dilimine denk gelen oturumu seçerek çocuklarını sınava getireceklerdir.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri 02-08 Şubat 2017 tarihleri arasında e okul sistemi üzerinden yayınlanacaktır. Uygulama giriş belgeleri öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek sınav hakkında bilgilendirilecektir. Grup tarama uygulama sınavları tüm illerde il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 11 Şubat - 09 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Grup tarama uygulaması tüm Türkiye'de tamamlandıktan sonra yetenek alanları bazında sonuçlara göre ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevu verilecektir.

BİLSEM MERKEZLERİNE KAYIT İŞLEMLERİ

Bireysel değerlendirmeler 30 Haziran 2017 tarihinde tüm Türkiye'de tamamlandıktan sonra bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları 15 Temmuz 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

Bilsem Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 4-8 Eylül 2017 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarını yaptıracaktır.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için burayı tıklayınız.

Tanıtılan Yazılar
Daha sonra tekrar deneyin
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page