top of page

BİLSEM NEDİR ? VE NASIL KAYIT OLUNUR?


Bilsem,

BİLİM VE SANAT EĞİTİM MERKEZLERİnin kısaltılmış ismidir.

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Yapılan sınavlar ile çocuklar genel zihinsel yetenek, müzik yeteneği ve resim yeteneği olarak üç farklı şekilde destek eğitimleri alabilmektedirler.

Öğrenciler bir veya iki farklı kategori de ayrı ayrı başvurabilirler. Başvurular sadece okul öğretmenleri tarafından yapılabilmektedir.

Özel yetenekli çocukların kendi sahip oldukları potansiyellerini anlamaları dışında kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmelerini sağlayacak eğitimler almasını sağlamak hedefler içindedir. Türkiye geneli her il merkezinde bir BİLSEM eğitim merkezi olmakla birlikte büyük şehirlerde nüfus yoğunluğuna göre birden fazla da olmaktadır.

İstanbul'da eğitim veren Bilsem merkezlerine yenileri eklenmiş durumda. İkamet adresine yakın Bilsem merkezlerini öğrenmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

​​​

Bilsem, Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen takvime ve şartlara göre yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda daha üst sınıfların yer aldığı sınav yaşı 2017-2018 eğitim yılı için oldukça aşağı yaşlara çekilmiştir. Sınavlar için bireysel başvuru yapılamamaktadır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş ve kayıtlarının e okul sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.

2017-2018 eğitim yılında Bilsem merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1., 2. ve 3. sınıflar seviyesinde yapılacaktır. Bu sınavlara katılacak öğrenciler kendilerine bildirilen oturuma ilgili tarih ve saatte katılmalıdır. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülmektedir.

Aday gösterilen ve Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Sınavına girecek öğrencilerin velileri tarafından 50 lira sınav uygulama ücreti 13-29 Kasım 2017 tarihleri arasında yatırılacak. Uygulama ücreti yatırıldıktan sonra gözlem formları sınıf öğretmeni tarafından e‐okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.

Bu sınıflar düzeyinde sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen ve belirtilen banka hesaplarına ücretlerini yatıran öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim, müzik, genel yetenek) gözlem formları, aynı tarihler arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulacak. Merkezi sınava gireceklerin listesi Ocak 2018'de (http://www.meb.gov.tr) internet adresinden yayımlanacak.

BİLSEM İÇİN ÖĞRENCİLERİN ADAY GÖSTERİLMESİ

2017-2018 eğitim yılında ilkokul 1, 2, 3. sınıfa devam eden öğrenciler arasından genel zihinsel, müzik ve resim yetenekleri alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilebilmektedir.

Gözlem formları e-okul üzerinden doldurulacak

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıfa devam edip resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmesiyle BİLSEM'e öğrenci seçim süreci başlayacak.

Birinci ve ikinci sınıf düzeyinde sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek) gözlem formları, Kasım günleri arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulacak. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

Birinci ve ikinci sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden grup tarama sınavına girecek olanların listesi, 04‐08 Aralık 2017 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

DİKKAT!

Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından doldurulacaktır. Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılmamaktadır.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın yeni düzenlemesiyle öğrenciler elektronik ortamda tablet uygulaması ile sınava girecek. Tablet bilgisayar grup tarama uygulamasına 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde, sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler girebilecektir.

ÖNEMLİ: Bilim ve sanat merkezleri için genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarından aday gösterilen öğrencilerin tamamı grup tarama uygulamasına girecektir.

Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmayacaktır.

BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇERKEN TABLETLE SINAV YAPACAK

Bilim ve sanat merkezlerine 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci seçim süreci, birinci, ikinci, üçüncü sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecek.

Tablet bilgisayar grup tarama uygulamasına 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde, sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler girebilecektir.

​​

KADEMELERE GÖRE SÜREÇ FARKLI İŞLEYECEK

İl tanılama sınav komisyonları tarafından Aralık 2017 - Ocak 2018 tarihleri arasında öğrencilerin sınava girecekleri yer, tarih ve saat ile ilgili bilgiler düzenlenerek devam ettikleri örgün eğitim kurumunca velilerine duyurulacak.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 26 Aralık ‐ 05 Ocak 2018 tarihleri arasında e‐okul sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Belgeler öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Tablet bilgisayarla yapılacak grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 06 Ocak – 04 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları 09 Mart 2018 tarihinden itibaren öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Genel Müdürlük tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 27 Mart 2018 tarihinden itibaren e-okul sisteminde yayımlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmeler 02 Nisan 2018 tarihinde başlayıp 08 Haziran 2018 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

Daha fazla bilgi için:

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı

Tanıtılan Yazılar
Daha sonra tekrar deneyin
Yayınlanan yazıları burada göreceksiniz.
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page